πρώτο τμήμα indesign & quarkxpress

Πρώτοι απόφοιτοι

Οι πρώτοι απόφοιτοι του προγράμματος «Επιμόρφωση εργαζομένων στον τομέα των έντυπων εκδόσεων σε θέματα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης». Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:

Share Button