Οι καθηγητές που διδάσκουν τα μαθήματα που προσφέρει το media-learn είναι:

Ανδρέας Βέγλης

Ο Ανδρέας Βέγλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ. Είναι επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο http://blogs.auth.gr/veglis/.  

Γεώργιος Καλλίρης

Ο Καλλίρης Γεώργιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο http://kalliris.blogspot.gr/.

Χαράλαμπος Βάρβογλης

Ο Χαράλαμπος (Χάρης) Βάρβογλης είναι Καθηγητής Αστροφυσικής και Δυναμικής στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ. Γεννήθηκε το 1949 και πήρε πτυχίο Φυσικής και Διδακτορικό από τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Α.Π.Θ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο http://www.astro.auth.gr/~varvogli/

Γιώργος Τσουρβάκας

Ο Γεώργιος Τσουρβάκας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα της Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στο Α.Π.Θ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο http://www.jour.auth.gr/tsourvakas/.

Νίκος Αντωνόπουλος

O Αντωνόπουλος Νίκος απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο www.antonopoulos.info.

Μαρία Ματσιώλα

H Μαρία Ματσιώλα είναι μέλος στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και παρέχει τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό της διαδικτυακό τόπο http://www.jour.auth.gr/?page_id=1026.  

Δημούλας Χαράλαμπος

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών ΑΠΘ Επίκουρος Τμ. Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ (τηλ. 994245) URL: http://users.auth.gr/babis/

Αβραάμ Ευαγγελία

H Ευαγγελία Αβραάμ από το Μάρτιο του 2001 είναι Ειδικός Επιστήμονας (Π.Δ.407/80) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό της διαδικτυακό τόπο http://blogs.auth.gr/avraam/.

Νικόλαος Κουμαρτζής

O Νικόλαος Κουμαρτζής είναι υποψήφιος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό του διαδικτυακό τόπο http://webobserver.net/.

Παναγιώτης Τσαρχόπουλος

O Παναγιώτης Τσαρχόπουλος εντάσσεται στο Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στον προσωπικό τou διαδικτυακό τόπο http://www.jour.auth.gr/?page_id=4245.

Ευστάθιος Σιδηρόπουλος

O Στάθης Σιδηρόπουλος είναι υποψήφιος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας του Α.Π.Θ. Το θέμα της διατριβής του είναι Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης και Πληροφοριών..