Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο:Περίπτερο 1 Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο: (2310) 99 20 65 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή τις ώρες 10:00-13:00.
Ηλεκτρονική διεύθυνση:media-learn@jour.auth.gr

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Τι σχέση έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με το πρόγραμμα;

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10). Για το σκοπό αυτό συστάθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2827/3-11-10) η Επιστημονική Επιτροπή για τη Δια Βίου Μάθηση η οποία, σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της, συζήτησε αναλυτικά το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τη διεθνή και εθνική εμπειρία, τη σκοπιμότητα και τις προϋποθέσεις λειτουργίας στο ΑΠΘ προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Μπορώ να λάβω μέρος;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους αλλά και ανέργους και δεν είναι μόνο για φοιτητές.

Αν παρακολουθήσω επιτυχώς τα μαθήματα θα λάβω πτυχίο;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου των μαθημάτων του προγράμματος, θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες: (α) Βεβαίωση συμμετοχής (β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης τα οποία θα έχουν την σφραγίδα και την αναγνώριση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Πρέπει να καταβάλω δίδακτρα;

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ.

Ποιο Τμήμα το διοργανώνει;

Το πρόγραμμα υλοποιεί το Εργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ.

Πού βρίσκονται τα Εργαστήρια; (Βίντεο)

Φόρμα Επικοινωνίας