Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση, επιμόρφωση, και εξειδίκευση που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Διαβάστε περισσότερα..

Eργαστήριο Εφαρμογών Πληροφορικής

Το εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες όπως: εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και επιτραπέζια ηλεκτρονική τυπογραφία (DTP), υπηρεσίες διαδικτύου (Internet), οργάνωση και
Διαβάστε περισσότερα..

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

Oι χώροι του Eργαστηρίου περιλαμβάνουν Studio Hχογράφησης, Tηλεοπτικής Λήψης και Eλέγχου. Eίναι εξοπλισμένο με αναλογικά και ψηφιακά συστήματα λήψης, εγγραφής και
Διαβάστε περισσότερα..

 

Media-learn

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση του Α.Π.Θ.

Ο διαδικτυακός τόπος του media-learn φιλοξενεί όλα τα μαθήματα που προσφέρει το συγκεκριμένο Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθώς και όλες εκείνες τις πληροφορίες που ο κάθε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να γνωρίζει για το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση.

Γιατί να κάνω εγγραφή;

  • Εκπαιδευτές μέλη ΔΕΠ, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Πρόσφατη είδηση

social

Κοινωνικά Μέσα

Οι επιμορφούμενοι θα διδαχθούν βασικά θεωρητικά θέματα και εργαστηριακές δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να εργάζονται σε όλες τις γνωστές εφαρμογές κοινωνικών μέσων.